นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการในระบบบริการผู้ป่วยใน น้องเล็ก คุณวราดิศัย และ บุญญารักษ์ บุญทวี

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [ vol.22 ] 21-08-2012 Research article (National)
ระบบนำส่งนีโอโซมในทางเภสัชกรรม อรนุช ธนเขตไพศาล

เภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.8 ] 20-08-2012 Review article (National)
Metabolic engineering of Klebsiella oxytoca M5a1 to produce optically pure D-lactate in mineral salts medium Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Polyiam, Sirima Suvarnakuta Jantama,Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama

Bioresource Technology [ vol.119 ] 23-07-2012 Research article (Inter)
Validation of Fermentative Parameters for Efficient Succinate Production in Batch Operation by Actinobacillus succinogenes 130ZT Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sitha Chan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama

Advanced Materials Research [ vol.550 ] 01-07-2012 Research article (Inter)

ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ การบริการและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัยในจังหวัดศรีสะเกษ

สมชาย ชาลี* ,สมชาย สินชัยสุข**, สัมมนา มูลสาร**, สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์***
*โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
**คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.14 ] 04-05-2012 Research article (National)

Molecular and clinical role of phytoestrogens as anti-skin-ageing agents= A critical overview

Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa

Phytopharmacology [ vol.3 ] 07-06-2012 Review article (Inter)

Computer-aided learning for Medical Chart Review Instructions

Teeraporn Chanakit1*, Nonglek Kunwaradisai1, Peerapat Singkhan2, Sudarat Hemkul1, Nattawat Teerawatanapong1, Narissara Shinghamart3, Sirikunya Lasa3 and Sirirat Visitpanyakul3

African Journal of Pharmacy and Pharmacology [ vol.0 ] 01-08-2012 Research article (Inter)

The Survey of Look Alike/Sound Alike (LASA) Drugs Available in Hospitals in Thailand

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Todsapon Chiempattanakajohn, Somphon Sangkhawan, Sujitra Wichakot

African Journal of Pharmacy and Pharmacology [ vol.0 ] 01-08-2012 Research article (Inter)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง

นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, จัตุพล กันทะมูล, ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ, วชิรวิทย์ วงศ์ษารัฐ, วนิดา ใจหมั่น, นิภาพร เมืองจันทร์ และ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.6 ] 05-07-2012 Research article (National)

Increased miroestrol, deoxymiroestrol and isoflavonoid accumulation in callus and cell suspension cultures of Pueraria candollei var. mirifica

Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwattanatrakul, Kanokwan Jarukamjorn, and Waraporn Putalun

Acta Physiologiae Plantarum [ vol.34 ] 19-04-2012 Research article (Inter)

A rapid one-step immunochromatographic assay for the detection of asiaticoside

Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun , Hiroyuki Tanaka and Satoshi Morimoto

J Nat Med [ vol.66 ] 01-04-2012 Research article (Inter)
Nanostructured Lipid Carriers (NLC) for Parenteral Delivery of an Anticancer Drug Akhayacatra Chinsriwongkul, Ponwanit Chareanputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat,Theerasak Rojanarata, Warisada Sila-on, Uracha Ruktanonchai, and Praneet Opanasopit AAPS PharmSciTech [ vol.13 ] 01-03-2012 Research article (Inter)

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ

สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.7 ] 16-07-2011 Research article (National)

การคงอยู่ของยาชุดในชุมชน

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

Isan Journal of pharmaceutical sciences [ vol.8 ] 19-10-2012 Research article (National)

Preparation of a Single-Chain Variable Fragment and a Recombinant Antigen-Binding Fragment against the Anti-Malarial Drugs, Artemisinin and Artesunate, and Their Application in an ELISA.

Paudel MK, Takei A, Sakoda J, Juengwatanatrakul T, Sasaki-Tabata K, Putalun W, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S.

Anal Chem. [ vol.84 ] 25-02-2012 Research article (Inter)

ปัจจัยส่วนบุคคลและสุขภาพและปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดอำนาจเจริญ

นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1*, สมเจตน์ เพียรคุ้ม2 *ติดต่อผู้นิพนธ์= Tel. 045-353630, Fax. 045-353626, emails= kkjc5476@yahoo.com

iJPS [ vol.3 ] 25-02-2012 Research article (National)

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

กฤตติญารัตน์ สมวงศ์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.8 ] 01-01-2012 Research article (National)

Development and Evaluation of a Hospital Pharmacy Data Management System

Teerapron Chanakit1*, Ratchata Unlamarn2, Piyawat Pasansiwamai3, Panuwat Prasoptanya3, Surawut Donkamchaimongkon3

Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (MU J PHARM) [ vol.0 ] 22-02-2012 Research article (Inter)
Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of Thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageing Bancha Yingngam, Nuttapun Supaka and Wandee Rungseevijitprapa Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 23-12-2011 Research article (Inter)

5α-reductase inhibition and hair growth promotion of some Thai plants traditionally used for hair treatment

Naphatsorn Kumara, Wandee Rungseevijitprapa, Nual-Anong Narkkhong, Maitree Suttajit , Chaiyavat Chaiyasuta

Journal of Ethnopharmacology [ vol.139 ] 13-12-2011 Research article (Inter)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีน Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalus นุตติยา วีระวัธนชัย และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ Journal of Sciences and Technology, Ubon Ratchathani [ vol.1 ] 10-02-2012 Research article (National)
Antityrosinase and antioxidant constituents from Bauhinia malabarica Rawiwun Kaewamatawong*, Napapak Yotharuk, Kesinee Inpranaokaew Proceedings of the First International Congress on Natural Products [ vol.1 ] 17-10-2011 Research article (Inter)

Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica hairy root culture

Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Putalun W

Proceeding of The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 [ vol.8 ] 11-02-2012 Research article (National)

การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน

เฉลิมศรี ภุมมางกูร 1, ปิยวัฒน์ ประภูชะกา 2, พยอม สุขเอนกนันท์ *3, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 3, หนึ่งฤทัย สุกใส 4, แสวง วัชระธนกิจ 5, พีรยา สมสะอาด 3 และวราวุธ เสริมสินศิริ 6

IJPS [ vol.8 ] 19-11-2012 Research article (National)

Screening and Counseling on Smoking Cessation by Hospital Pharmacist in the Outpatient Service

Kunawaradisai N, Surapat W.

Thai Journal of Hospital Pharmacy [ vol.2 ] 02-02-2012 Research article (National)

Bimodal action of miroestrol and deoxymiroestrol, phytoestrogens from Pueraria candollei var. mirifica, on hepatic CYP2B9 and CYP1A2 expressions and antilipid peroxidation in mice

Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K.

Nutrition Research [ vol.32 ] 26-01-2012 Research article (Inter)

Modulation of plumbagin production in Plumbago zeylanica using a single-chain variable fragment antibody against plumbagin.

Seiichi Sakamoto Waraporn Putalun Benyakan Pongkitwitoon Thaweesak Juengwatanatrakul Yukihiro Shoyama Hiroyuki Tanaka Satoshi Morimoto

Plant Cell Report [ vol.31 ] 01-01-2012 Research article (Inter)
Applications of monoclonal antibodies and single chain variable fragments in Pharmacognosy Thaweesak Juengwatanatrakul Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.7 ] 22-12-2011 Review article (National)
Elicitation effect on production of plumbagin in in vitro culture of Drosera indica L. Juengwatanatrakul Thaweesak Sakamoto Seiichi Tanaka Hiroyuki Putalun Waraporn Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 25-11-2011 Research article (Inter)
Down regulation of gene related sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol and deoxymiroestrol. Udomsuk L Juengwatanatrakul T Putalun W Jarukamjorn K Fitoterapia. [ vol.82 ] 23-11-2011 Research article (Inter)
ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพร อ้อมใจ แต้เจริญวิริยกุล เมธี บัวสาย อิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์ เพียงหทัย ศรียอด สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.6 ] 18-11-2011 Research article (National)
Screening of steroid 5 -reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants Thapana Kumar Chaiyavat Chaiyasut Wandee Rungseevijitprapa and Maitree Suttajit Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 04-04-2011 Research article (Inter)
Screening of steriod 5 alpha reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants Thapana Kumar Chiyavat Chiyasut Wandee Rungseevijitprapa Mitree Suttajit Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การดูแลตนเองแนวเศรษฐกิจพอเพียง และภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิต กรณีศึกษา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ์ สัมมนา มูลสาร วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก [ vol.4 ] 25-08-2011 Research article (National)
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P ลักษณา เจริญใจ วารสารศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-07-2011 Research article (National)
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P ลักษณา เจริญใจ วารสารศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ นันทนิจ มีสวัสดิ์ ปรีชา บุญจูง และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ [ vol.5 ] 22-08-2011 Research article (National)
Guidelines concordance of prescriptions for acute myocardial Infarction patients at Sisaket hospital Summana Moolasarn Noppol Buasi Naiyana Thaitrong Nirun Suntraruk Wannaprapa Sakhampee Journal of Health Sciences [ vol.20 ] 22-08-2011 Research article (National)
โรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร= พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษา นิภาพร เมืองจันทร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร [ vol.11 ] 01-09-2011 Review article (National)
ความตรงของการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ สัมมนา มูลสาร นพพล บัวสี นัยนา ไทยตรง นิรันดร์ สุนทรารักษ์ วรรณประภา สาคำภีร์ Journal of Health Sciences 2011;20(3);369-375. วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.20 ] 01-01-1970 Research article (National)
Guidelines concordance of prescriptions for acute myocardial Infarction patients at Sisaket hospital Summana Moolasarn Noppol Buasi Naiyana Thaitrong Nirun Suntraruk Wannaprapa Sakhampee Journal of Health Sciences [ vol.20 ] 01-01-1970 Research article (National)
Guidelines concordance of prescriptions for acute myocardial Infarction patients at Sisaket hospital Summana Moolasarn Noppol Buasi Naiyana Thaitrong Nirun Suntraruk Wannaprapa Sakhampee Journal of Health Sciences [ vol.20 ] 01-01-1970 Research article (National)
เวลามาตรฐานและวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เพื่อหาประมาณการจำนวนบุคลากรและเภสัชกร สำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียงขึ้นไป สัมมนา มูลสาร ชาคริส บ้านเหล่า ศิริพรรณ คุณมี ภัทร์ธนพร พลประถม วันจักรินทร แวดล้อม วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข [ vol.20 ] 12-07-2011 Research article (National)
Screening of steriod 5 alpha reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants Thapana kumar Chaiyavat chaiyasut Wandee Rungseevijitprapa Maitree Suttagit Journal of Medicinal Plants Research [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการบริการเภสัชสนเทศ ธีราพร ชนะกิจ จินตนา นภาพร กัตติกา เก่งกว่าสิงห์ รพีพร นาคะอินทร์ เรณุกานต์ อนุสรณ์ สุรศักดิ์ คณานันท์ Thai Pharm Health Sci J [ vol.0 ] 20-08-2011 Research article (National)
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P ลักษณา เจริญใจ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P ลักษณา เจริญใจ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus. Munerah Al-fadhel Int J Pharm [ vol.461 ] 13-07-2011 Research article (Inter)
Artesunate enhances TRAIL-induced apoptosis in human cervical carcinoma cells through inhibition of NF-B and PI3K/Akt signal pathways. Oranuch Thanaketpaisarn Int J Oncology [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)

นโยบายรัฐ และเจตนคติแพทย์แผนปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม

อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล และ รศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง

การประชุมม.อุบลวิจัย 2554 [ vol.1 ] 30-11--0001 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17