นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type
The Development of smoking cessation online service Chaikoolvatana A,Vathesathogkit K,Chanakit T. Journal of smoking Cessation [ vol.5 ] 03-01-2011 Research article (Inter)
Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study Chaikoolvatana A, Vathesathogkit K, Chanakit T Journal of Smoking Cessation [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Development of a high alert intravenous medication database system (HAIMDS) for health care professionals in Thailand Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Ratchata Ulman. Songkla Med [ vol.28 ] 01-01-1970 Research article (National)
Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation Nonglek Kunawaradisa, Teeraporn Chanakit, Catanica Saentaweesook, Sabpanich Palabun, Ariya Tangmanokun. IJPS [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study Chaikoolvatana A, Vathesathogkit K, Chanakit T Journal of Smoking Cessation [ vol.5 ] 01-01-1970 Research article (National)
Quality of life in breast cancer patients: A pilot study using modified quality of life questionnaire Anun Chaikoolvatana, Jirana Anansushatgul, Wannaporn Wattanawong, Teeraporn Chanakit. Khon Kaen Medical Journal [ vol.34 ] 01-10-2010 Research article (National)
Comparative analysis of the chemical constituents of two varieties of Pueraria candollei. Yusakul G, Putalun W, Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Chaichantipyuth C. Fitoterapia [ vol.8 ] 01-03-2011 Research article (Inter)

Preparation of a specific monoclonal antibody to asiaticoside for the development of an enzyme-linked immunosorbent assay.

Juengwatanatrakul T, Sritularak B, Amornnopparattanakul P, Tassanawat P, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S.

ANALYST [ vol.136 ] 01-03-2011 Research article (Inter)
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Moodle ในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณา เจริญใจ และทรงพร จึงมั่นคง วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ [ vol.25 ] 16-12-2010 Review article (National)
ประมาณการความต้องการเภสัชกรของโรงงานผลิตยาในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2552 - 2556 สัมมนา มูลสาร, วิวรรณ วรกุลพาณิชย์, ภัทราภรณ์ คุณทรัพย์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
Flavonols from Bauhinia malabarica. Kaewamatawong, R., Kitajima, M., Kogure, N., Takayama, H Journal of Natural Medicines. [ vol.62 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
ANTIOXIDANT DIARYLHEPTANOIDS FROM CURCUMA COMOSA ROXB Rawiwun Kaewamatawong*, Bhanubhong Bhonhcheewin Proceedind of The Joint Seminar of JSPS-NRCT Core University Exchange System on Natural Medicine in [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
Chemical constituents from Parinari anamense Werawattanachai, N., Kaewamatawong, R. Biochemical Systemetics and Ecology [ vol.38 ] 01-10-2010 Research article (Inter)
Flavonols from Bauhinia malabarica Kaewamatawong, R., Kitajima, M., Kogure, N., Takayama, H Journal of Natural Medicines [ vol.62 ] 01-10-2008 Research article (Inter)
The development of hypertension booklet for individual patient with hypertension Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Tiwaporn Ma-in, Thidarat Buasan, Poojamarn Thereethammakul Thai Pharm Health Sci J [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเอทานอลจากใบพลูต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม สุภารัตน์ คำแดง ใจนุช กาญจนภู นิภาพร เมืองจันทร์ ทรงพลสิทธิการค้า อดุลศักดิ์ เหลาแหลม วุฒิไกร วิลามาตร นพวัฒน์ เพ็งคำศรี IJPS [ vol.6 ] 02-10-2010 Research article (National)
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF POLYCLONAL ANTIBODY AGAINST MADECASSOSIDE Patcharin Tassanawat, Gorawit Yusakul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, and Waraporn Putalun Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST ASIATICOSIDE Thaweesak Juengwatanatrakul, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun, and Hiroyuki Tanaka Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
SENNOSIDE A PRODUCTION IN TRANSGENIC CALLUS OF CASSIA ALATA Jira Jongcharoenkamol, Anyamanee Supamart, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun, and Thaweesak Juengwatanatrakul Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
IMPACT OF MAJOR ISOFLAVONOIDS FROM PUERARIA CANDOLLEI ON DRUG METABOLIZING ENZYME ACTIVITY IN BREAST CANCER CELLS Kanokwan Jarukamjorn, Benedikt Giessrigl, Walter Jaeger, Georg Krupitza, Thaweesak Juengwatanatrakul, and Waraporn Putalun Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Research article (Inter)
ANTIOXIDANT AND ANTITYROSINASE ACTIVITY OF UVARIA SIAMENSIS Jintra Kong-im, Daranee Khetchareon, Wannita Wannasut, Rawiwun Kaewamatawong, and Thaweesak Juengwatanatrakul Proceeding of The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar [ vol.9 ] 08-12-2010 Review article (Inter)
Single-chain variable fragment antibody against ginsenoside Re as an effective tool for the determination of ginsenosides in various ginsengs. Pongkitwitoon B, Sakamoto S, Morinaga O, Juengwatanatrakul T, Shoyama Y, Tanaka H, Morimoto S. Journal of Natural Medicine. [ vol.65 ] 10-01-2011 Research article (Inter)
การประยุกต์ใช้แบบทดสอบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมฉบับปรับปรุงใหม่; การศึกษานำร่อง อนันต์ ไชยกุลวัฒนา,จิรนา อนันต์สุชาติกุล,วรรณพร วัฒนวงษ์, ธีราพร ชนะกิจ ขอนแก่นเวชสาร [ vol.34 ] 01-01-1970 Research article (National)
High Affinity Conformationally Constrained Nociceptin/Orphanin FQ(1-13) Amide Analogues Laksana Charoenchai, Hongyan Wang, Jia Bei Wang and Jane V. Aldrich J Med Chem [ vol.51 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperature Banjong Boonchom, Rattanai Baitahe, Zongporn Joungmunkong, Naratip Vittayakorn Powder Technology [ vol.203 ] 10-09-2010 Research article (Inter)
Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperature Banjong Boonchom, Rattanai Baitahe, Zongporn Joungmunkong, Naratip Vittayakorn Powder Technology [ vol.203 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Isoflavone content and antioxidant activity of Thai fermented soybean and its capsule formation chaiyavat Chayasut, Thapana Kumar, Pramote Tipduangta and Wandee Rungseevijitprapa African Journal of Biotechnology [ vol.9 ] 28-06-2010 Research article (Inter)
Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by asimpleprecipitationat roomtemperature BanjongBoonchoma ,RattanaiBaitahe ,ZongpornJoungmunkong ,NaratipVittayakorn PowderTechnology [ vol.203 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow Proceedings of the 1st Current Drug Development International Conference [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Grass blade-like microparticle MnPO4·H2O prepared by a simple precipitation at room temperature Banjong Boonchom, Rattanai Baitahe, Zongporn Joungmunkong, Naratip Vittayakorn Powder Technology [ vol.203 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Functional dyspepsia: its causes and therapies Somchai Sinchaisuk Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University [ vol.3 ] 29-09-2010 Review article (National)
Diarylheptanoids from Curcuma comosa Kaewamatawong, R et al Phytochemical letters [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
flavonols from Bauhinia malabarica Kaewamatawong, R et al J of Nat. Med. [ vol.62 ] 01-01-1970 Review article (Inter)
การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักร จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุภารัตน์ คำแดง, สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ ธรรมศาสตร์เวชสาร [ vol.10 ] 14-07-2010 Research article (National)
The effectiveness of interventions on basic knowledge and skills in the preparation of cytotoxic drugs at a hospital in northeastern Thailand Chaikoolvatana A, Anansuchatkul J, W Wattanapong IJPS [ vol.6 ] 03-03-2006 Research article (National)
Modulation of genes related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol Latiporn Udomsuk, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Kanokwan Jarukamjorn Proceeding of The 4th Sino-Thai International Conference 2010 [ vol.4 ] 13-07-2010 Research article (Inter)
Production and characterization of polyclonal antibody against asiaticoside Patcharin Tassanawat, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Proceeding of The 4th Sino-Thai International Conference 2010 [ vol.4 ] 13-07-2010 Research article (Inter)
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation Waraporn Putalun, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka Biotechnology Letters [ vol.32 ] 01-04-2010 Research article (Inter)
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation Waraporn Putalun, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka Biotechnology Letters [ vol.32 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation Waraporn Putaluna, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka Biotechnology Letters [ vol.32 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
มุมมองของผู้บริหารต่อการนำร้านยาเข้า เชื่อมโยงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิวรรธน์ อัครวิเชียร จีริสุดา คำสีเขียว ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร พิมลศรี แสงคาร์ พยอม สุขเอนกนันท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข [ vol.-1 ] 01-12-2009 Research article (National)
The development of a high alert intravenous medication database system (HAIMDS) for health care professionals, Thailand Chaikoolvatana A, Chanakit T, Ulman R J Med Songkla [ vol.28 ] 12-08-2010 Research article (National)
Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U J Med Assoc Thai [ vol.92 ] 09-04-2010 Research article (Inter)
Geodatabase enhances the dengue haemorrhagic fever prevention and control Wongbutdee J, Chaikoolvatana A, Saengnill W, Krasuaythong N, Phuphak S SEAJTPMH [ vol.41 ] 09-07-2010 Research article (Inter)
Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow Proceedings of the 1st Current Drug Development International Conference, 6-8 May 2010 [ vol.1 ] 06-05-2010 Research article (Inter)
ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน, ต้านออกซิเดชั่น และต้านจุลชีพของสารสกัดด้วยน้ำของเสี้ยวแดง ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย รศ.ด วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.4 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
Myotoxicity Studies of O/W-In Situ Forming Microparticle Systems. Wandee Rungseevijitprapa, Gayle A. Brazeau, James W. Simkins and Roland Bodmeier. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics [ vol.2008 ] 01-03-2008 Research article (Inter)
Development of polymeric microparticles for oral vaccine delivery. Chaowalit Monton, Sarawut Phermphoonkunarak, Oranuch Thanaketpaisarn, Uracha Ruktanonchai, Wandee Ru Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2008. [ vol.2551 ] 01-02-2008 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17