กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


23
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
23
ก.ย.
กำหนดการเปิดทำการศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ และมาตรการเพื่อควบคุมและปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
16
ก.ย.
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page : 1 2 3 4 5
รายงานการประชุมของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
151. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 (Please click to open) [451] Detail
152. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 19 เมษายน 2555 (Please click to open) [451] Detail
153. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 (Please click to open) [451] Detail
154. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 (Please click to open) [451] Detail
155. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 (Please click to open) [451] Detail
156. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 (Please click to open) [451] Detail
157. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 16 ธันวาคม 2554 (Please click to open) [451] Detail
158. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 (Please click to open) [451] Detail
159. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 (Please click to open) [451] Detail
160. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 (Please click to open) [451] Detail
161. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2554 (Please click to open) [451] Detail
162. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 (Please click to open) [451] Detail
163. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 (Please click to open) [451] Detail
164. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 (Please click to open) [451] Detail
165. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 (Please click to open) [451] Detail
166. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2554 (Please click to open) [451] Detail
167. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 (Please click to open) [451] Detail
168. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 (Please click to open) [451] Detail
169. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 (Please click to open) [451] Detail
170. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 (Please click to open) [451] Detail
171. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 (Please click to open) [451] Detail
172. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2553 (Please click to open) [451] Detail
173. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2553 (Please click to open) [451] Detail
174. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2553 (Please click to open) [451] Detail
175. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 (Please click to open) [451] Detail
176. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 (Please click to open) [451] Detail
177. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2553 (Please click to open) [451] Detail
178. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2553 (Please click to open) [451] Detail
179. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2553 (Please click to open) [451] Detail
180. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2553 (Please click to open) [451] Detail
181. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2553 (Please click to open) [451] Detail
182. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2553 (Please click to open) [451] Detail
183. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2552 (Please click to open) [451] Detail
184. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2552 (Please click to open) [451] Detail
185. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2552 (Please click to open) [451] Detail
186. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2552 (Please click to open) [451] Detail
187. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2552 (Please click to open) [451] Detail
188. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2552 (Please click to open) [451] Detail
189. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2552 (Please click to open) [451] Detail
190. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 (Please click to open) [451] Detail
191. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552 (Please click to open) [451] Detail
192. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552 (Please click to open) [451] Detail
193. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 (Please click to open) [451] Detail
194. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552 (Please click to open) [451] Detail
195. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 (Please click to open) [451] Detail
196. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 19 มีนาคม 2551 (Please click to open) [451] Detail
197. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 11 มีนาคม 2551 (Please click to open) [451] Detail
198. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2551 (Please click to open) [451] Detail
199. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2551 (Please click to open) [451] Detail
200. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2551 (Please click to open) [451] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ