ระบบสร้างและติดตาม QR Code version 1.2

ผู้ใช้งาน:

e.g. http://www.phar.ubu.ac.th

e.g. แบบสอบถามความพึงพอใจ 2562