เกี่ยวกับ QR Code

QR Code (Quick Response Code) เป็นการเข้ารหัสด้วยภาพ ซึ่งสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือทำการถอดรหัสข้อมูลออกมาเป็น ตัวอักษร ตัวเลข และ Binary

อาทิ *URL เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อความ E-mail

* ระบบนี้ออกแบบมาสำหรับ URL เท่านั้น



คุณสมบัติของโปรแกรม

  1. สามารถสร้าง QR Code ที่มี logo มหาวิทยาลัยให้อัตโนมัติ
  2. สามารถทำ Short URL (ลิงค์แบบย่อ) แบบภายใน
  3. สามารถติดตามสถิติการสแกนเบื้องต้น
  4. สามารถสร้างชื่อไฟล์ QR แบบกำหนดเองได้
  5. สามารถแก้ไข URL ในภายหลังได้


QR Code ควรปรากฎที่ใด


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้


โดย นายนรเศรษฐ์ ทองคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ที่ปรึกษา : ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Tel:3634 email: noraset.t@ubu.ac.th