* ก่อนนำ QR Code ไปใช้งาน ควรทดสอบสแกน QR Code ด้วย โทรศัพท์มือถือของท่านทุกครั้ง
** กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผู้พัฒนาระบบ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ Tel:3534 email: noraset.t@ubu.ac.th